Гравирана месингова табела

Лазерно и рутерно рязане